Řády FAČR
STANOVY OFS Zlín
Evidenční a registrační řád (účinnost od 1. 7. 2018)
Soutěžní řád (účinnost od 28. 6. 2017)
Disciplinární řád (účinnost od 1. 7. 2018)
Procesní řád (účinnost od 1. 7. 2018)
Přestupní řád (účinnost od 1. 7. 2018)
Řád rozhodčích a delegátů (účinnost od 11. 8. 2018)
Řád trenérů (účinnost od 1. 7. 2017)
Zprostředkovatelský řád (účinnost od 1. 7. 2018)
STANOVY FAČR
Odstupné za přestupy hráčů
Metodický pokyn legislativně právního oddělení FAČR - vyžádání hráče ze zahranicí
Telefonní seznam FAČR