ADRESÁŘ ODDÍLŮ
Číslo oddílu 7240271
Název Tělovýchovná jednota Ludkovice, spolek
Organizační pracovník Bartoš Stanislav
Adresa Ludkovice 88, 763 41, Biskupice
Telefon 604 521 157
Email starosta@ludkovice.cz