Úřední zpráva OFS Zlín č. 19/2009

 

Zpráva sekretariátu OFS Zlín  ze dne 22. 7. 2009:

 1. Sekretariát OFS Zlín oznamuje oddílům, že schválená Nominační listina rozhodčích pro případné vetace je na internetových stránkách v odkaze „Rozhodčí hlavní“.
 2. Sekretariát OFS Zlín oznamuje oddílům, že Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2009/2010 bude k odebrání na sekretariátu OFS dle objednávek od čtvrtku 30. 7. 2009. Tímto žádáme všechny oddíly, aby tak učinily co nejdříve.
 3. Zájemci o prodloužení trenérské licence „C“ se mohou přihlásit písemně nebo telefonicky na sekretariátu OFS. Školení proběhne v pátek 21. 8. 2009 v 15,00 hod. v zasedací místnosti OFS Zlín na Hradské ul. v délce cca 2 hodiny. Zájemci si přinesou trenérský průkaz, fotku a 150,- Kč.

 

Zpráva STK ze dne 22. 7. 2009:

 1. STK oznamuje oddílům, že po losovacím aktivu nedošlo ke změně v losovacích číslech. Změny v hracích dnech a začátcích utkání oznámené na losovacím aktivu a následné změny budou uvedeny v Rozpisu soutěží 2009/2010.
 2. Kontrolu soupisek pro podzimní část sezóny bude STK provádět ve čtvrtek 30. 7. 2009 v době od 14,30 do 15,30 hodin a následně ještě ve čtvrtek 6. 8. 2009 ve stejnou dobu. STK upozorňuje oddíly, že ke kontrole jsou povinny předložit i registrační průkazy hráčů uvedených na soupisce. Povinnost předkládání registračních průkazů se vztahuje na oddíly, jejichž „A“ mužstva hrají okresní soutěže. Formulář soupisek naleznete na internetových stránkách OFS Zlín s možností jeho stažení.
 3. STK oznamuje změnu názvu oddílu: původní název – TJ Družstevník Loučka se mění na nový SK Loučka.
 4. STK oznamuje změnu názvu oddílu: původní název – FC Březůvky se mění na nový SK Březůvky.
 5. OPM – utkání 2. kola Bylnice – Napajedla „B“ se hraje v sobotu 15. 8. 2009 v 16,30 hod. na hřišti v Bylnici. Oddíl Bylnice zašle o této změně soupeři hlášenku.
 6. OPM – utkání 6. kola Bylnice – Sehradice „A“ se hraje v sobotu 12. 9. 2009 v 16,00 hod. na hřišti v Bylnici. Oddíl Bylnice zašle o této změně soupeři hlášenku.
 7. OPM – utkání 8. kola Bylnice – Hvozdná se hraje v sobotu 26. 9. 2009 v 15,30 hod. na hřišti v Bylnici. Oddíl Bylnice zašle o této změně soupeři hlášenku.
 8. III.A – utkání 5. kola Mladcová „B“ – Březůvky se hraje v neděli 6. 9. 2009 v 10,15 hod. na hřišti na Mladcové. Oddíl Mladcová zašle o této změně soupeři hlášenku.
 9. III.B  – změna sekretáře oddílu Nevšové – Juriga Tomáš, Nevšová 156, 763 21, Slavičín, tel: 604297101
 10. IV.A – utkání 1. kola Provodov „B“ – Velký Ořechov se hraje v pátek 28. 8. 2009 v 17,30 hod. na hřišti v Provodově. Dohoda oddílů.
 11. IV.B – utkání 5. kola Štípa – Všemina se hraje v neděli 6. 9. 2009 v 16,30 hod. na hřišti ve Štípě. Oddíl Štípa zašle o této změně soupeři hlášenku.
 12. IV.C – utkání 2. kola Jestřabí – Dolní Lhota „B“ se hraje v sobotu 15. 8. 2009 v 16,30 hod. na hřišti v Jestřabí. Oddíl Jestřabí zašle o této změně soupeři hlášenku.
 13. IV.C – utkání 2. kola Sehradice „B“ – Lipová se hraje v sobotu 15. 8. 2009 v 16,30 hod. na hřišti ve Slopném. Oddíl Sehradice zašle o této změně soupeři hlášenku.
 14. OPŽ - utkání 3. kola Mladcová  – Malenovice se hraje v neděli 6. 9. 2009 ve 12,30 hod. na hřišti na Mladcové. Oddíl Mladcová zašle o této změně soupeři hlášenku.
 15. OSAŽ – utkání 5. kola Štípa – Kostelec se hraje v neděli 20. 9. 2009 ve 12,30 hod. na hřišti ve Štípě. Oddíl Štípa zašle o této změně soupeři hlášenku.
 16. OSAŽ – utkání 7. kola Štípa – Tečovice se hraje v neděli 4. 10. 2009 ve 12,30 hod. na hřišti ve Štípě. Oddíl Štípa zašle o této změně soupeři hlášenku.
 17. STK bere na vědomí pořádání turnaje v Rokytnici v sobotu  25. 7. 2009 dle předložených propozic.

 

Zpráva KRaD ze dne 22. 7. 2009:

 1. Náhradní termín fyzických prověrek rozhodčích je ve středu 29. 7. 2009 v 15,00 hod. na Stadionu mládeže ve Zlíně /vedle OFS/. Dostaví se všichni rozhodčí, kteří tuto podmínku nemají splněnu.
 2. Delegace rozhodčích včetně ÚZ OFS Zlín bude zveřejňována v úterním Zlínském deníku. Je povinností každého rozhodčího se s ní seznámit. Upozorňujeme rozhodčí, že sezóna 2009/2010 začíná 8. 8. 2009 a první delegace vyjde ve Zlínském deníku v úterý 4. 8. 2009.
 3. Pro stávající rozhodčí s licencí ČMFS, pro oddílové rozhodčí a další zájemce z řad veřejnosti o tuto činnost /ženy nevyjímaje/ je připraven Kemp rozhodčích fotbalu. Jeho náplní bude seznámení s pravidly fotbalu a s novinkami ve fotbalových normách, testové otázky, přezkoušení z Pravidel fotbalu, fyzický trénink a test, regenerace, názorné ukázky fotbalových situací aj. Kemp se koná od 31. 7. 2009 /16,00 hod./ do 1. 8. 2009 /18,00 hod./ Účastnický poplatek je 500,- Kč na osobu. Potvrzení účasti a informace směřujte na p. Goňa Vladimír, tel: 732144883.