Úřední zpráva OFS Zlín č. 22/2009

 

Pokuty za neplnění povinností při hlášení výsledků -

IV.A – Dobrkovice – 100,- Kč – nenahlášení střelce branky hostů

IV.B – Lutonina – 100,- Kč – nenahlášení výsledku a střelců branek

 

Zpráva sekretariátu OFS Zlín  ze dne 13. 8. 2009:

 1. Sekretariát OFS žádá oddíly, jejichž družstva hrají soutěže dorostu, žáků a mladších žáků, aby hlásily výsledky nejčastěji formou sms zprávy na tel. 774179880. Zpráva musí být ve tvaru „soutěž-domácí-hosté-výsledek-střelci branek domácích-střelci branek hostů.“
 2. Zájemci o prodloužení trenérské licence „C“ se mohou přihlásit písemně nebo telefonicky na sekretariátu OFS. Školení proběhne v pátek 21. 8. 2009 v 15,00 hod. v zasedací místnosti OFS Zlín na Hradské ul. v délce cca 2 hodiny. Zájemci si přinesou trenérský průkaz, fotku a 150,- Kč.

 

Zpráva STK ze dne 13. 8. 2009:

 1. Schválené výsledky 1. kola OPM, III.A, III.B, IV.A, IV.B, IV.C. Neschválený výsledek utkání 1. kola III.A – Fryšták „B“ – Lípa.
 2. STK upozorňuje oddíly, že dne 13. 8. 2009 se uskutečnilo 4. zasedání VV ČMFS. Na tomto zasedání uložil VV ČMFS všem členským oddílům ČMFS, aby po skončení tréninků byly přenosné branky položeny na zem a zabezpečeny.
 3. STK upozorňuje na špatně uvedené číslo oddílu FC Slušovice v Rozpisu soutěží. Správné číslo je 612083.
 4. OP – Kašava – STK nařizuje oddílu odstranění větví stromů zasahující do prostoru hrací plochy. Termín do 21. 8. 2009. V opačném případě budou vyvozeny disciplinární a herní postihy.
 5. III.A - utkání 1. kola Fryšták „B“ – Lípa se kontumuje 3:0 ve prospěch mužstva Fryštáku „B“ z důvodu neoprávněného startu hráče mužstva Lípy – Horňák Radim. Mužstvo Lípa se trestá pokutou 2.000,- Kč dle bodu 4/ Sazebníku pokutového řádu.
 6. III.B – STK potvrzuje převzetí a kontrolu registračních průkazů oddílu Smolina, kteří v utkání 1. kola nastoupili na občanské průkazy.
 7. III.B – Drnovice – STK upozorňuje oddíl na povinnost mít zajištěnu teplou vodu pro hostující mužstva. V případě opakování budou vyvozeny disciplinární a herní postihy.
 8. III.B – utkání 2. kola Vysoké Pole – Návojná se hraje v neděli 16. 8. 2009 v 16,30 hod. na hřišti v Návojné. Změna pořadatelství. Dohoda oddílů. Oddíl Vysoké Pole uhradí ve prospěch OFS Zlín částku 100,- Kč dle čl.3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 9. IV.A – Lhota u Malenovic - STK nařizuje výměnu fotografie na registračním průkaze hráče Mihál Jiří. Termín do 21. 8. 2009.
 10. IV.A – utkání 3. kola Trnava „B“ – Žlutava se hraje v pátek 28. 8. 2009 v 17,00 hod. na hřišti v Trnavě. Dohoda oddílů z důvodu konání Barum rally.
 11. IV.B – utkání 3. kola BratřejovKašava „B“ se hraje v pátek 21. 8. 2009 v 17,30 hod. na hřišti v Bratřejově. Dohoda oddílů. Oddíl Bratřejov uhradí ve prospěch OFS Zlín částku 400,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 12. IV.C – utkání 8. kola Sehradice „B“ – Nedašova Lhota se hraje v neděli 27. 9. 2009 v 15,30 hod. na hřišti v Sehradicích. Oddíl Sehradice zašle o této změně soupeři hlášenku. Oddíl Sehradice uhradí ve prospěch OFS Zlín částku 100,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 13. OPD – utkání 2. kola LudkoviceTlumačov se hraje v sobotu 29. 8. 2009 v 10,00 hod. na hřišti v Ludkovicích. Dohoda oddílů.
 14. OPD – utkání 5. kola LudkovicePozlovice se hraje v neděli 20. 9. 2009 v 16,00 hod. na hřišti v Ludkovicích. Dohoda oddílů.
 15. OPD – utkání 9. kola MalenoviceProvodov se hraje v neděli 18. 10. 2009 v 10,00 hod. na hřišti v Malenovicích. Oddíl Malenovice zašle o této změně soupeři hlášenku.
 16. OSBD – utkání 4. kola BratřejovJasenná se hraje v neděli 13. 9. 2009 v 10,00 hod. na hřišti v Bratřejově. Oddíl Bratřejov zašle o této změně soupeři hlášenku.
 17. OPŽ – utkání 1. kola Kašava – Březnice se hraje ve středu 2. 9. 2009 v 17,00 hod. na hřišti na Kašavě. Dohoda oddílů z důvodu konání Barum rally.
 18. OPŽ – utkání 1. kola BratřejovMalenovice se hraje v neděli 23. 8. 2009 ve 14,00 hod. na hřišti v Prlově. Oddíl Bratřejov zašle o této změně soupeři hlášenku.
 19. OSBŽ – utkání 1. kola JasennáHvozdná se hraje ve čtvrtek 27. 8. 2009 v 17,30 hod. na hřišti v Jasenné. Dohoda oddílů z důvodu konání Barum rally.

 

Zpráva DK ze dne  13. 8. 2009:

 1. Úpravy v Disciplinárním řádu, které byly projednány na zasedání Ligového shromáždění ČMFS dne 14. 7. 2009 a následně schváleny VV ČMFS dne 21. 7. 2009.                                                    

      Kapitola V. Zásady pro ukládání disciplinárních trestů:                                                                           

      Článek 21: Ukládání trestů:                                                                                                                      

      Článek se doplňuje od odstavce 4. který zní:                                                                                                 

      Byl-li hráč vyloučen v soutěžním utkání, včetně vyloučení po předchozím napomenutí, uloží DK hráči trest podle příslušných ustanovení tohoto      řádu, vždy však nejméně nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání /jeden týden/. Stejný postup se použije, pokud        je v Zápise o utkání na pokyn delegáta uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen. Tímto ustanovením není       dotčen postup DK podle článku 18, odstavec 1, zastavení disciplinárního řízení v případě, že k provinění nedošlo.   

 1. Bohuslavice n/Vl. – Kovařík Josef - 1 SU nepodmíněně – PSPT př.1/6a.
 2. Trnava – Zbranek Petr - 1 SU nepodmíněně – PSPT př.1/1.
 3. Trnava – Minařík Lukáš - 1 SU nepodmíněně – PSPT př.1/6a.
 4. Lípa – Horňák Radim – zastavení činnosti nepodmíněně od 13. 8. 2009 do 13. 9. 2009 – PSPT př.1/10b.
 5. Lípa, vedoucí mužstva – Gajdošík Jiří – zákaz výkonu všech funkcí do 13. 11. 2009 – PSPT př.1/10d.
 6. Lípa, kapitán – Čižmář Marek – zákaz výkonu funkce kapitána do 13. 11. 2009 – PSPT př.1/10d.

 

Zpráva KR ze dne  12. 8. 2009:

 1. Rozhodčí Korch Jan – pokuta 100,- Kč za pozdě odevzdaný Zápis o utkání 1. kola.

 

                                3. kolo

Dne 23. 8. 2009

úř. začátek v 16,30 hod.

utkání

rozhodčí

 

čas

datum

Hlášení výsledků 577220020

 

 

 

 

 

 OP – 3. kolo

 

 

 

 

 

A1A0301  Tečovice A - Dolní Lhota A

Korch,Kašný,Mikulík

16.30

22. 8.

17,30 hod.

 

A1A0302  Napajedla – Ludkovice

Střelec,Šerý,Vyoral

16.30

23. 8.

18,35 hod.

 

A1A0303  Jaroslavice A – Bylnice

Popelák,Hruška,Vyoral

16.30

22. 8.

17,40 hod.

 

A1A0304  Kašava A - Štípa A

Lebloch,Máčalík,Kop

16.30

23. 8.

18,45 hod.

 

A1A0305  Březnice - Kostelec A

Mikeska,Mitáček,Zbranek

16.30

23. 8.

18,55 hod.

 

A1A0306  Sehradice A – Újezd

Vobořil,Ruman st.,Ruman ml.

16.30

22. 8.

17,50 hod.

 

A1A0307  Tlumačov - Hvozdná

Frajt,Máčalík,Mikoška

16.30

22. 8.

18,00 hod.

 

III.A –3. kolo

 

 

 

A2A0301  Tečovice B – Paseky

Popelák

16.30

23. 8.

 

 

A2A0302  Zádveřice - Mysločovice A

Ruman J.st.

16.30

23. 8.

 

 

A2A0303  Veselá A – Březůvky

Koseček

16.30

22. 8.

 

 

A2A0304  Fryšták B – Pohořelice

Střelec

10.00

23. 8.

 

 

A2A0305  Mladcová B – Březová

Mitáček,Janča Jan

16.30

22. 8.

 

 

A2A0306  Příluky B – Lípa

Jungwirt

16.30

22. 8.

 

 

A2A0307  Lukov B - Komárov

Mikeska

16.30

22. 8.

 

 

III.B – 3. kolo

 

 

 

A2B0301  Drnovice – Rokytnice

Divácký

14.00

23. 8.

 

 

A2B0302  . Újezd – Šanov

Belka

16.30

23. 8.

 

 

A2B0303  Vlachovice B – Nevšová

Jungwirt

16.30

23. 8.

 

 

A2B0304  Biskupice - Luhačovice B

Slovák Josef

16.30

23. 8.

 

 

A2B0305  SmolinaPozlovice

Ruman J.ml.

14.00

23. 8.

 

 

A2B0306  NávojnáMirošov

Ševčík

16.30

23. 8.

 

 

A2B0307  Štítná n/ Vl.  B - Vysoké Pole

Fuchs

16.30

23. 8.

 

 

IV.A – 3. kolo

 

 

 

A3A0301  Provodov B – Dobrkovice

Dvořák

16.30

23. 8.

 

 

A3A0302  Trnava B – Žlutava

Dvořák

17.00

28. 8.

Neubuz

 

A3A0303  Jaroslavice B - Velký Ořechov

Kašný

16.30

23. 8.

 

 

A3A0305  Doubravy – Halenkovice

Slovák Karel

16.30

23. 8.

 

 

A3A0306  FC Vizovice – Kudlov

Střelec

16.30

22. 8.

Lutonina

 

A3A0307  Racková - Lhota u Mal.

Kolář

16.30

23. 8.

 

 

IV.B – 3. kolo

 

 

 

A3B0301  SK Vizovice B – Lutonina

Ruman Milan

16.30

23. 8.

 

 

A3B0302  NeubuzVšemina

Toman M.st.

16.30

23. 8.

 

 

A3B0303  Bratřejov - Kašava B

Vitásek

17.30

21. 8.

 

 

A3B0304  Štípa B - Kostelec B

Matucha

10.00

23. 8.

 

 

A3B0305  Lužkovice B - Veselá B

Mikulík

16.30

23. 8.

 

 

A3B0306  Trnava A - Jasenná

Mikoška

16.30

23. 8.

 

 

IV.C – 3. kolo

 

 

 

A3C0301  Divnice - Sehradice B

Ruman J.ml.

16.30

23. 8.

 

 

A3C0302  Poteč – Petrůvka

Měřička

16.30

23. 8.

 

 

A3C0303  Tichov - Horní Lhota

Vobořil

10.15

23. 8.

 

 

A3C0304  Bohuslavice n/Vl. – Rudimov

Ptáček

16.30

23. 8.

 

 

A3C0305  Loučka - Nedašova Lhota

Divácký

16.30

23. 8.

 

 

A3C0306  Dolní Lhota B – Slopné

Máčalík

10.15

23. 8.

 

 

A3C0307  Lipová - Jestřabí

Jungwirt

14.00

23. 8.

 

 

OPD – 1. kolo

 

 

 

 

 

C1A0101  ProvodovTečovice

Dvořák

10.15

23. 8.

 

 

C1A0102  MysločoviceMalenovice

Toman M.ml.

16.30

22. 8.

 

 

C1A0103  Nedašova Lhota – Pozlovice

Ševčík

14.00

23. 8.

 

 

C1A0104  NedašovLudkovice

Ruman J.st.

10.00

23. 8.

Návojná

 

C1A0105  Tlumačov - Příluky

Dlouhý

16.30

23. 8.

 

 

OSAD – 1. kolo

 

 

 

 

 

C2A0101  ZádveřiceVšemina

Janča Pavel

16.30

22. 8.

 

 

C2A0102  Lhota u Mal. – Halenkovice

Hruška

14.00

23. 8.

 

 

C2A0103  Jaroslavice – Březnice

Hruška

13.30

22. 8.

 

 

C2A0104  Slušovice B - Spytihněv

Mikulík

14.00

23. 8.

Veselá

 

OSBD – 1. kolo

 

 

 

 

 

C2B0101  Bratřejov – Rokytnice

Matucha

16.30

22. 8.

 

 

C2B0102  BiskupiceSlopné

Slovák Josef

14.00

23. 8.

 

 

C2B0103  Poteč – Újezd

Měřička

14.00

23. 8.

 

 

C2B0104  Jasenná - Vysoké Pole

Dvořák

16.30

22. 8.

 

 

OPŽ – 1. kolo

 

 

 

 

 

E1A0101  FryštákMysločovice

Šerý

14.30

22. 8.

 

 

E1A0102  SK Vizovice – Louky

Toman M.st.

14.30

22. 8.

 

 

E1A0103  BratřejovMalenovice

Basel

14.00

23. 8.

Prlov

 

E1A0104  Kašava – Březnice

Dvořák

17.00

2. 9.

 

 

E1A0105  Mladcová – Újezd

Janča Jan

14.30

22. 8.

 

 

E1A0106  Tlumačov - Příluky

Dlouhý

14.30

23. 8.

 

 

OSAŽ – l. kolo

 

 

 

 

 

E2A0101  TečoviceLudkovice

Popelák

14.00

23. 8.

 

 

E2A0102  Doubravy – Pohořelice

Slovák Karel

14.30

23. 8.

 

 

E2A0103  Jaroslavice – Kostelec

Kašný

14.00

23. 8.

 

 

E2A0104  Spytihněv – Štípa

Kop

10.00

23. 8.

 

 

OSBŽ – 1. kolo

 

 

 

 

 

E2B0101  ProvodovVšemina

Dvořák

14.00

23. 8.

 

 

E2B0102  ZádveřiceLužkovice

Basel

10.00

23. 8.

 

 

E2B0104  JasennáHvozdná

Veselý

17.30

27. 8.

 

 

E2B0105  Trnava - Lukov

Mikoška

13.30

23. 8.

 

 

OSCŽ – 1. kolo

 

 

 

 

 

E2C0101  Drnovice - Dolní Lhota

Ruman Milan

10.15

23. 8.

 

 

E2C0102  Nedašova Lhota – Slopné

Divácký

10.00

23. 8.

 

 

E2C0103  Poteč - Pozlovice

Ptáček

10.30

23. 8.

 

 

Obsazení soutěží KFS asistenty

 

 

 

 

 

I.B,sk.B SK Vizovice – Štítná n.Vl.

Toman M.st.,Měřička

16.30

22. 8.

 

 

I.B,sk.B Fryšták – Slavkov p.H.

Janča Pavel,Frajt

16.30

23. 8.

 

 

I.B,sk.B Slavičín B - Malenovice

Frajt,Lebloch

10.15

23. 8.

 

 

I.B,sk.C J.Otrokovice - Sušice

Matucha

16.30

23. 8.