Úřední zpráva OFS Zlín č. 34/2009

 

Pokuty za neplnění povinností při hlášení výsledků –

III.A – Lípa – 200,- Kč – nenahlášení výsledku a střelců branek

 

Zpráva sekretariátu OFS Zlín ze dne 5. 11. 2009:

 1. Sekretariát OFS Zlín upozorňuje všechny oddíly, že ve 46. týdnu bude zasedání všech komisí (STK, DK, KRaD) ve středu 11. 11. 2009 od 15,00 – 16,00 hod.
 2. VV OFS Zlín schválil termín školení k získání trenérské licence „C“. Toto školení proběhne ve dnech 21. – 22. 11. 2009 v zasedací místnosti na Vršavě vždy od 8.00 hod. Cena školení je stanovena na 600,- Kč. Zájemci, kteří již zaslali přihlášku jsou povinni uhradit částku do pátku 13. 11. 2009 na sekretariátu OFS Zlín. V případě neuhrazení  v termínu budou přihlášení automaticky vyřazeni z důvodu velkého zájmu a kapacity. Na školení je nutno s sebou vzít sportovní oblečení, obuv a foto.

 

Zpráva STK ze dne 5. 11. 2009:

 1. Schválené výsledky 13. kola OPM, III.A, III.B, IV.A, IV.C.; 11. kola OPŽ a dohrávek 11. kola OPM, III.A, III.B, IV.A, IV.B, IV.C; 9. kola OPŽ, OSCŽ. Neschválený výsledek 13. kola IV.A – Racková – Doubravy z důvodu nedodání Zápisu o utkání.
 2. OPM – utkání 14. kola Kostelec „A“ – Jaroslavice „A“ se hraje v sobotu 7. 11. 2009 ve 13,30 hod. na hřišti v Kostelci. Dohoda oddílů. Oddíl Kostelec uhradí ve prospěch OFS Zlín částku 400,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 3. IV.A – FC Vizovice – oddíl se trestá pokutou 400,- Kč z důvodu neodůvodněného čerpání čekací doby v utkání s Dobrkovicemi dle Sazebníku pokutového řádu bod 10/.
 4. IV.C – utkání 14. kola Sehradice „B“ – Petrůvka se hraje v neděli 8. 11. 2009 ve 13,30 hod. na hřišti v Sehradicích. Dohoda oddílů. Oddíl Sehradice uhradí ve prospěch OFS Zlín částku 400,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.
 5. IV.C – Lipová – STK nařizuje výměnu fotky na registračním průkaze hráče – Jiřík Miroslav. Termín do 19. 11. 2009.
 6. IV.C – Dolní Lhota „B“ – STK upozorňuje oddíl na špatné vypisování Zápisů o utkání. V opakovaném případě se vystavuje finančním a herním postihům.

 

Zpráva DK ze dne  5. 11. 2009:

 1. Pozlovice, dorost – Hofmeister Patrik – 3 SU nepodmíněně od 26. 10. 2009– PSPT př.1/6a. Oddíl se trestá pokutou ve výši 100,- Kč za nezájem o řešení případu.
 2. Březůvky – Vrzalík Tomáš - 2 SU nepodmíněně od 26. 10. 2009– PSPT př.1/6a. Oddíl se trestá pokutou ve výši 100,- Kč za nezájem o řešení případu.
 3. Dolní Lhota „B“ – Riečičar Juraj – 1 SU nepodmíněně od 5. 11. 2009 – PSPT př.1/6a.
 4. Březnice, žáci – Holý Lukáš - 1 SU nepodmíněně od 29. 10. 2009 – PSPT př.1/6a. 
 5. Příluky „B“ – Sedláček Petr - 2 SU nepodmíněně od 29. 10. 2009 – PSPT př.1/7a.
 6. Dobrkovice – Juráň Petr – 4 SU nepodmíněně od 5. 11. 2009 – PSPT př.1/7c.
 7. Dobrkovice – Jahoda Dušan – žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje – DŘF čl. 31.
 8. Horní Lhota – Šenovský Josef - 2 SU nepodmíněně od 5. 11. 2009 – PSPT př.1/5a.
 9. Horní Lhota – Plášek Jaroslav - žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje – DŘF čl. 31.
 10. Mladcová „B“ – Výskala Michal - 2 SU nepodmíněně od 5. 11. 2009 – PSPT př.1/5a.
 11. Biskupice – Skovajsa Josef - 3 SU nepodmíněně od 5. 11. 2009 – PSPT př.1/7a.
 12. Velký Ořechov – Kůra Jaroslav - 3 SU nepodmíněně od 5. 11. 2009 – PSPT př.1/5a.
 13. Příluky „B“ – Mezírka David - 1 SU nepodmíněně od 5. 11. 2009 – PSPT př.1/6a.
 14. Štípa – Staník Přemysl - 1 SU nepodmíněně od 5. 11. 2009 – PSPT př.1/6a.
 15. Tečovice – Čeleďa Martin - 1 SU nepodmíněně od 5. 11. 2009 – PSPT př.1/6a.
 16. Pohořelice – Horsák Pavel – 8 SU nepodmíněně od 22. 10. 2009 – PSPT př.1/3c.

 

Zpráva KRaD ze dne 4. 11. 2009:

 1. Seminář rozhodčích OFS Zlín se koná v sobotu 14. 11. 2009 od 8,30 hod. v restauraci „LOKART“ v Lípě (vedle benzinové pumpy). Účast všech rozhodčích je povinná. Neúčast bude mít vliv na nasazování v jarní části souteže.