Úřední zpráva OFS Zlín č. 37/2009

 

Zpráva STK ze dne 3. 12. 2009:

  1. Oddíly a kluby, které mají zájem žádat o zařazení do akce „Zelený trávník 2010“, ať se neprodleně kontaktují na sekretariátu OFS ve Zlíně. Zde jim budou poskytnuty patřičné formuláře včetně doplňujících informací, že žádosti mohou být uplatněny jen tehdy, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

a/ žádající klub musí být vlastníkem nemovitostí, na kterou se žádost vztahuje

b/ nebo mít sepsanou nájemní smlouvu s vlastníkem, která je sepsaná na dobu určitou a to na dobu nejméně 15-ti let

  1. STK ve spolupráci s Hospodářskou komisí upozorňuje oddíly, které doposud neuhradily udělené pokuty 500,- Kč a vyšší mají poslední možnost jejich uhrazení do pondělí 14. 12. 2009. V opačném případě se vystavují dalším herním a disciplinárním důsledkům.

3.   STK upozorňuje oddíly, že na e-mailové adresy uvedené v Rozpise soutěží 2009/2010 byli rozeslány vzorové propozice k pořádání turnaje, které musí pořadatel používat.

  1. STK oznamuje oddílům, že před zahájením jarní části soutěže v měsíci březnu bude povinný aktiv

oddílů. Termín bude dodatečně upřesněn.

  1. STK oznamuje, že další úřední zpráva vyjde v úterý 12. 1. 2010.