Úřední zpráva OFS Zlín č. 1/2010

 

Zpráva sekretariátu OFS Zlín  ze dne 7. 1. 20109:

  1. Sekretariát OFS Zlín upozorňuje rozhodčí Belku Jana a Fuchse Václava, že doposud neuhradili udělené pokuty. Pokud tak neučiní do 1. 2. 2010 vystavují se dalším disciplinárním trestům.

 

Zpráva STK ze dne 7. 1. 2010:

  1. Oddíly a kluby, které mají zájem žádat o zařazení do akce „Zelený trávník 2010“, se mohou ještě přihlásit do pondělí 11. 1. 2010 na sekretariátu OFS ve Zlíně. Zde jim budou poskytnuty patřičné formuláře včetně doplňujících informací, že žádosti mohou být uplatněny jen tehdy, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

a/ žádající klub musí být vlastníkem nemovitostí, na kterou se žádost vztahuje

b/ nebo mít sepsanou nájemní smlouvu s vlastníkem, která je sepsaná na dobu určitou a to na dobu nejméně 15-ti let

  1. STK oznamuje oddílům, že před zahájením jarní části soutěže v měsíci březnu bude povinný aktiv oddílů. Termín bude dodatečně upřesněn.
  2. STK bere na vědomí pořádání turnaje „Napajedla cup 2010“ v termínu 13. 2. 2010 – 28. 3. 2010 dle předložených propozic.
  3. STK bere na vědomí pořádání turnaje mladších žáků v Brumově v sobotu 30. 1. 2010 dle předložených propozic.
  4. Další úřední zpráva vyjde v úterý 16. 2. 2010.