23

Úřední zpráva OFS Zlín č. 1/17-18

 

Zpráva VV OFS Zlín ze dne  18. 7. 2017:

  1. VV OFS Zlín schválil složení odborných komisí –

-        DK – Bronislav Cibulka – předseda, Ivana Velevová, Petr Klhůfek, František Mrhálek – DK zasedá ve čtvrtek 14,30 – 15,00 hod.

-        STK – Dušan Krajčovič – předseda, Zdeněk Kučera, Miroslav Stoklásek, Milan Heryán, Plšek Karel – STK zasedá ve čtvrtek 14,30 – 15,30 hod.

-        KR – Jan Houšť – předseda, Vladimír Vitásek, Jaroslav Krajča, František Brachtl, Petr Liška – KR zasedá v úterý 16,00 – 17,00 hod.

 

Zpráva STK ze dne 20. 7. 2017

1.      Žádosti o termínové změny kluby předkládají již výhradně v Informační systému FAČR. Soupeř je povinen na žádost odpovědět a potvrdit souhlasem, případně nesouhlasem. Termín musí schválit STK !!! Oddíly jsou povinny důsledně kontrolovat provedení změn v IS i ÚZ.  

2.      Oddíly, které již zaslaly písemnou žádost na změnu termínu utkání, tuto vloží do systému IS FAČR.

3.      Žádosti o změnu termínu utkání bude STK řešit na svém zasedání ve čtvrtek 27. 7. 2017, kdy budou zároveň zveřejněny v ÚZ. Změny podané do 3. 8. 2017 nejsou zpoplatněny a pro schválení rozhoduje datum podání do systému v případě, že se oddíly nedohodnou.

4.      Penalty – v přihláškách do soutěže oddíly rozhodly, že v soutěžích dospělých i mládeže se budou kopat po skončení utkání při nerozhodném výsledku penalty. Před dalším soutěžním ročníkem proběhne opětovně anketa zda penalty kopat či ne.

5.      Rozpis soutěží budou zveřejněn na webových stránkách OFS Zlín.

6.      Seznamy hráčů sdružených klubů předloží zodpovědný klub nejpozději 3 dny před zahájením soutěže na předepsaném tiskopise emailem. Doporučení: klub uvede na seznam všechny teoreticky použitelné hráče.

7.      Soupisky předkládají pouze kluby, které mají ve stejné věkové kategorii 2 či více mužstev. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30 min. Jeho případnou nečinnost zdůvodní oddíl písemně do sedmého dne od posledního mistrovského utkání; byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvrzování soupisky, bude potrestán pokutou.

V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je členský klub oprávněn nahlásit řídícímu orgánu soutěže změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva. Řídící orgán soutěže pak provede takovou změnu soupisky.

Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném formuláři v elektronickém informačním systému nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.

 

Zpráva KR ze dne  18. 7. 2017:

  1. Seminář rozhodčích a delegátů se koná v sobotu 22. 7. 2017 v salonku hotelu Garni. Začátek v 9,00 hod, prezence od 8,30 hod.