23

Úřední zpráva OFS Zlín č. 3/17-18

 

Zpráva STK ze dne 3. 8. 2017

1.      Žádosti o termínové změny kluby předkládají již výhradně v Informační systému FAČR. Soupeř je povinen na žádost odpovědět a potvrdit souhlasem, případně nesouhlasem. Termín musí schválit STK !!! Oddíly jsou povinny důsledně kontrolovat provedení změn v IS i ÚZ.

2.      STK oznamuje, že dne 3. 8. 2017 končí bezplatné schvalování termínových změn utkání.  Další změny již budou zpoplatněny dle sazebníku. Bezplatné změny nadále platí pro utkání mladších žáků a přípravky.

3.      OPM – Poteč – STK udělilo p. Oldřichu Kubišovi – ID 72010696 výjimku a povolilo jmenovanému trénovat mužstvo mužů bez trenérské licence. Výjimka má platnost do konce podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018, kdy po jejím skončení je jmenovaný povinen si příslušnou trenérskou licenci dodělat.

4.      III.A – utkání 7. kola Slušovice „B“ – Březová se hraje v sobotu 16. 9. 2017 v 15,30 hod. na hřišti ve Slušovicích. Dohoda oddílů.

5.      III.B – utkání 1. kola Rudimov – Březůvky se hraje ve čtvrtek 28. 9. 2017 v 15,00 hod. na hřišti v Rudimově. Dohoda oddílů.

6.      IV. A – utkání 4. kola Lužkovice „B“ – Trnava se hraje v sobotu 26. 8. 2017 v 10,00 hod. na hřišti v Lužkovicích. Dohoda oddílů.

7.      IV. A – utkání 8. kola Lužkovice „B“ – Louky „B“ se hraje v sobotu 23. 9. 2017 v 10,00 hod. na hřišti v Lužkovicích. Dohoda oddílů.

8.      IV. B – utkání 7. kola Vlachovice „B“ – Lutonina se hraje v sobotu 16. 9. 2017 v 15,30 hod. na hřišti ve Vlachovicích. Dohoda oddílů.

9.      IV. B – utkání 9. kola Vlachovice „B“ – Petrůvka se hraje v sobotu 30. 9. 2017 v 15,00 hod. na hřišti ve Vlachovicích. Dohoda oddílů.

10.   IV. B – utkání 11. kola Vlachovice „B“ – Tichov se hraje v neděli 15. 10. 2017 v 10,15 hod. na hřišti ve Vlachovicích. Dohoda oddílů.

11.   OPD – utkání 7. kola Louky „B“ – Kostelec se hraje v neděli 1. 10. 2017 ve 12,30 hod. na hřišti v Loukách. Dohoda oddílů.

12.   OPD – utkání 7. kola Nedašov – Ludkovice se hraje v neděli 1. 10. 2017 ve 12,30 hod. na hřišti v Nedašově. Dohoda oddílů.

13.   OPD – utkání 9. kola Lužkovice „B“ – Louky „B“ se hraje v sobotu 14. 10. 2017 ve 12,30 hod. na hřišti v Lužkovicích. Dohoda oddílů.

14.   OPD – utkání 11. kola Lužkovice „B“ – Kostelec se hraje v sobotu 28. 10. 2017 v 10,00 hod. na hřišti v Lužkovicích. Dohoda oddílů.

15.   OPD – utkání 11. kola Nedašov – Mysločovice se hraje v neděli 29. 10. 2017 ve 12,00 hod. na hřišti v Nedašově. Dohoda oddílů.

16.   OPŽA – utkání 1. kola Mladcová – Fryšták se hraje ve čtvrtek 28. 9. 2017 ve 13,00 hod. na hřišti v Mladcové. Oddíl Mladcová zašle o této změně soupeři hlášenku.

17.   OPŽA – utkání 2. kola Mladcová – Mysločovice se hraje v sobotu 26. 8. 2017 ve 14,00 hod. na hřišti v Mladcové. Oddíl Mladcová zašle o této změně soupeři hlášenku.

18.   OPŽA – utkání 4. kola Mladcová – Tečovice se hraje v neděli 10. 9. 2017 v 10,00 hod. na hřišti v Mladcové. Oddíl Mladcová zašle o této změně soupeři hlášenku.

19.   OPŽA – utkání 10. kola Mladcová – Štípa se hraje v sobotu 21. 10. 2017 ve 12,30 hod. na hřišti v Mladcové. Oddíl Mladcová zašle o této změně soupeři hlášenku.

20.   OPŽB – utkání 2. kola Nedašova Lhota – Pozlovice se hraje ve čtvrtek 28. 9. 2017 v 16,00 hod. na hřišti v Nedašově Lhotě. Dohoda oddílů.

21.   STK bere na vědomí pořádání turnaje přípravek v sobotu 2. 9. 2017 v Halenkovicích dle předložených propozic.

 

Zpráva DK ze dne 3. 8. 2017:

  1. Rokytnice – Řihák Jan – žádosti o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje – DŘ § 41.