23

Úřední zpráva OFS Zlín č. 12/17-18

 

Zpráva STK ze dne 5. 10. 2017

1.     STK opětovně upozorňuje oddíly, že hráči uvedení na Zápise o utkání jsou povinni na vyžádání předložit průkaz totožnosti - § 58 Soutěžního řádu.

2.     Schválené výsledky odehraných utkání 9. kola OPM, III. A III. B, IV. A a IV. B; 7. kola OPD, OPŽA a OPŽB.

3.     IV. B – na základě rozhodnutí DK OFS Zlín o vyloučení družstva Vlčkové ze soutěží, STK oznamuje, že výsledky odehraných utkání s tímto soupeřem se anulují. Soupeři, kteří mají s mužstvem Vlčková podle rozlosování ještě utkání odehrát budou mít v uvedený termín volno.

4.     IV. B – utkání 12. kola Tichov – Jestřabí se hraje v neděli 22. 10. 2017 v 10,15 hod. na hřišti v Tichově. Dohoda oddílů. Oddíl Tichov uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

5.     IV. B – utkání 13. kola Mirošov – Tichov se hraje v neděli 29. 10. 2017 ve 14,00 hod. na hřišti v Tichově. Dohoda oddílů. Změna pořadatelství. Oddíl Tichov uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

6.     OPD – utkání 9. kola Březnice – Mysločovice se hraje v sobotu 14. 10. 2017 v 10,00 hod. na hřišti v Březnici. Dohoda oddílů. Oddíl Mysločovice uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

7.     PřD – utkání 8. kola Štítná n/Vl. – Dolní Lhota se hraje ve čtvrtek 12. 10. 2017 v 17,00 hod. na hřišti ve Štítné n/Vl. Dohoda oddílů.

 

Zpráva DK ze dne 5. 10. 2017:

1.      Komárov – Vančík David - 1 SU nepodmíněně od 5. 10. 2017 - § 46/1.

2.      Drnovice – Húšť Martin - 3 SU nepodmíněně od 5. 10. 2017 - § 42.

3.      Štítná n/Vl. – Pukýš David – žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje - § 41.

4.      Vlčková – utkání 7. kola Horní Lhota – Vlčková se kontumuje 3:0 ve prospěch družstva Horní Lhota z důvodu neoprávněného startu hráčů Vlčkové. Družstvo Vlčková se trestá pokutou ve výši 5.000,- Kč – DŘ § 36.

5.      Vlčková, vedoucí mužstva – Domorád Michal – zákaz výkonu všech funkcí do 5. 4. 2018. Jmenovaný se trestá pokutou za porušení SŘ FAČR v utkání Horní Lhota - Vlčková ve výši 1.000,- Kč - § 50.

6.      Vlčková – Tomis Adam – zákaz činnosti do 28. 5. 2018 s přerušením od 28. 10. 2017 do 28. 3. 2018 - § 50. Neoprávněný start jmenovaného hráče v trestu v utkání Horní Lhota – Vlčková.

7.      Vlčková – Čagánek Lukáš – zákaz činnosti do 28. 5. 2018 s přerušením od 28. 10. 2017 do 28. 3. 2018 - § 50. Neoprávněný start jmenovaného hráče v trestu v utkání Horní Lhota – Vlčková.

8.      Vlčková – utkání 9. kola Smolina – Vlčková se kontumuje 3:0 ve prospěch družstva Smolina z důvodu nedostavení se družstva Vlčkové k mistrovskému utkání.  Oddíl Vlčková uhradí pokutu ve výši 3.000,- Kč a paušální náhradu oddílu Smolina ve výši 1.000,- Kč dle SPŘ bod 1/ OFS Zlín.

9.      Vlčková – dle § 38/2 se družstvo trestá vyloučením ze soutěže IV. B třídy OFS Zlín za hrubé narušení regulérnosti soutěže dle § 56/4, § 69/1 bod a/ a bod e/ a § 64/1 bod a/ a bod d/. Oddíl Vlčková se trestá pokutou ve výši 20.000,- Kč dle čl. 40 Rozpisu soutěží OFS Zlín.

10.   Nevšová – utkání 2. kola Nevšová – Vizovice se kontumuje 0:3 ve prospěch družstva Vizovice z důvodu nedostavení se družstva Nevšové k mistrovskému utkání.  Oddíl Nevšová uhradí pokutu ve výši 500,- Kč dle SPŘ bod 1/ OFS Zlín.