23

Úřední zpráva OFS Zlín č. 19/17-18

 

Zpráva VV OFS Zlín ze dne  7. 12 2017:

  1. Výkonný výbor OFS Zlín dne 28. 11. 2017 projednal odvolání oddílu Vlčková proti rozhodnutí DK OFS Zlín ze dne 5. 10. 2017 o vyloučení ze soutěže, které bylo zveřejněno v ÚZ 12/2017-18. Rozhodnutí o odvolání bude zasláno doporučenou poštou oddílu Vlčková.
  2. Výkonný výbor uspořádá dva pracovní semináře na téma vyúčtování dotace v roce 2017 a podávání žádostí o dotace v roce 2018. Pracovní semináře budou v následujících termínech – čtvrtek 14. 12. 2017 v 17,00 hod. v salonku Hotelu Garni ve Zlíně (první patro) a pátek 15. 12. 2017 v 17,00 hod. v zasedací místnosti hotelu Aréna v Brumově – Bylnici. Źádáme zájemce, kteří mají zájem se tohoto pracovního semináře zúčastnit, aby nejpozději do pondělí 11. 12. 2017 do 14,00 hod. vyplnili a zaslali zpět předepsanou návratku, která byla zaslána na oddíly. Seminář je nepovinný.

 

Zpráva STK ze dne 7. 12. 2017

1.     STK rozeslala na oddíly termínovou listinu jarní části soutěžního ročníku 2017/2018. Termínová listina je zároveň k nahlédnutí na webových stránkách OFS Zlín.

2.     Rozlosování jarní části soutěží bude na webových stránkách v průběhu měsíce ledna 2018.

3.     STK opětovně oznamuje oddílům, že neodehrané utkání všech mládežnických kategorií se budou hrát před zahájením jarní části soutěžního ročníku 2017/2018. Tyto utkání budou již rozepsána v rozlosování.

4.     Úřední zpráva č. 20/2017-18 (první před jarní částí soutěží) vyjde ve čtvrtek 9. 3. 2018.