23

Úřední zpráva OFS Zlín č. 20/17-18

 

Zpráva STK ze dne 8. 3. 2018

1.     STK oznamuje, že žádosti o termínové změny se podávají výhradně v Informačním systému FAČR. Ve všech případech musí být informován soupeř a tyto změny podléhají schválení STK. Oddíly jsou povinny důsledně kontrolovat provedení změn v Informačním systému FAČR a v úředních zprávách.

2.     Žádosti o termínové změny podané po 14. březnu jsou zpoplatněny.

3.     Soupisky předkládají pouze kluby, které mají ve stejné věkové kategorii 2 či více mužstev. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání odehrát minimálně 30 min. Jeho případnou nečinnost zdůvodní oddíl písemně do sedmého dne od posledního mistrovského utkání; byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvrzování soupisky, bude potrestán pokutou.

4.     V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je klub oprávněn nahlásit řídícímu orgánu soutěže změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva. Řídící orgán soutěže pak provede takovou změnu soupisky.

5.     Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor klubu na předepsaném formuláři v elektronickém informačním systému nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.

6.     Seznamy hráčů sdružených klubů předloží zodpovědný klub nejpozději 3 dny před zahájením soutěže na předepsaném tiskopise emailem.

7.     Neschválené termínové změny utkání –

-        III.A – utkání 24. kola Slušovice „B“ – Tečovice „B“ – utkání může být sehráno nejpozději 3 hod. před ÚZM

-        IV.A – utkání 24. kola Lužkovice „B“ – Hvozdná – utkání může být sehráno nejpozději 3 hod. před ÚZM

8.     OPM – Mladcová „B“ – hraje své domácí zápasy v sobotu v ÚZM na hřišti v Mladcové.

9.     OPM – utkání 14. kola SK Zlín – Kostelec se hraje v neděli 25. 3. 2018 v 15,00 hod. na umělé trávě na Pasekách. Změna pořadatelství v podzimní části soutěže.

10.  OPM – utkání 14. kola Rokytnice – Újezd se hraje v neděli 25. 3. 2018 v 15,00 hod. na hřišti v Rokytnici. Nařízení STK.

11.  OPM – utkání 26. kola SK Zlín – Štípa se hraje v neděli 17. 6. 2018 v 17,00 hod. na hřišti ve Štípě. Změna pořadatelství v podzimní části soutěže.

12.  III.A – Jasenná – hraje své domácí zápasy v neděli v ÚZM na hřišti v Jasenné.

13.  III.A – Kašava – z důvodu rekonstrukce hřiště hraje své domácí zápasy v neděli v ÚZM na hřišti v Lukově.

14.  III.A – utkání 14. kola Slušovice „B“ – Lukov se hraje v sobotu 24. 3. 2018 v 15,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.

15.  III.A – utkání 17. kola Slušovice „B“ – Kašava se hraje v sobotu 14. 4. 2018 v 16,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.

16.  III.A – utkání 21. kola Slušovice „B“ – Žlutava se hraje v sobotu 12. 5. 2018 v 16,30 hod. na hřišti ve Slušovicích.

17.  III.A – utkání 24. kola Slušovice „B“ – Spytihněv se hraje v sobotu 26. 5. 2018 v 17,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.

18.  III.A – utkání 26. kola Halenkovice – Slušovice „B“ se hraje v neděli 17. 6. 2018 v 10,15 hod. ve Slušovicích. Změna pořadatelství v podzimní části soutěže.

19.  III.B – utkání 24. kola Vysoké Pole – Rudimov se hraje v neděli 3. 6. 2018 v 16,30 hod. na hřišti ve Vysokém Poli.

20.  III.B – utkání 26. kola Vysoké Pole – Vizovice se hraje v neděli 17. 6. 2018 v 16,30 hod. na hřišti ve Vysokém Poli.

21.  IV.A – Fryšták „B“ – hraje své domácí zápasy v sobotu v ÚZM na hřišti ve Fryštáku.

22.  IV.A – utkání 20. kola Louky „B“ – Veselá „B“ se hraje v sobotu 5. 5. 2018 v 16,30 hod. na hřišti v Loukách.

23.  IV.A – utkání 24. kola Provodov „B“ – Veselá „B“ se hraje v sobotu 2. 6. 2018 v 17,00 hod. na hřišti v Provodově.

24.  IV.B – utkání 19. kola Vlachovice „B“ – Mirošov se hraje v sobotu 28. 4. 2018 v 16,30 hod. na hřišti ve Vlachovicích.

25.  IV.B – utkání 21. kola Vlachovice „B“ – Hřivínův Újezd se hraje v neděli 13. 5. 2018 v 10,00 hod. na hřišti ve Vlachovicích.

26.  IV.B – utkání 23. kola Vlachovice „B“ – Zádveřice se hraje v sobotu 26. 5. 2018 v 17,00 hod. na hřišti ve Vlachovicích.

27.  IV.B – utkání 25. kola Vlachovice „B“ – Horní Lhota se hraje v neděli 10. 6. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti ve Vlachovicích.

28.  IV.B – utkání 26. kola Smolina – Vlachovice „B“ se hraje v neděli 17. 6. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti ve Vlachovicích. Změna pořadatelství v podzimní části soutěže.

29.  IV.B – utkání 26. kola Tichov – Mirošov se hraje v neděli 17. 6. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti v Mirošově. Změna pořadatelství v podzimní části soutěže.

30.  OPD – utkání 14. kola Nedašov – Lužkovice „B“ se hraje v neděli 22. 4. 2018 ve 13,30 hod. na hřišti v Nedašově.

31.  OPD – utkání 15. kola Lužkovice „B“ – Ludkovice se hraje v sobotu 28. 4. 2018 ve 13,30 hod. na hřišti v Lužkovicích.