23

Úřední zpráva OFS Zlín č. 21/17-18

 

Zpráva STK ze dne 15. 3. 2018

1.     STK oznamuje, že žádosti o termínové změny se podávají výhradně v Informačním systému FAČR. Ve všech případech musí být informován soupeř a tyto změny podléhají schválení STK. Oddíly jsou povinny důsledně kontrolovat provedení změn v Informačním systému FAČR a v úředních zprávách.

2.     Soupisky předkládají pouze kluby, které mají ve stejné věkové kategorii 2 či více mužstev. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání odehrát minimálně 30 min. Jeho případnou nečinnost zdůvodní oddíl písemně do sedmého dne od posledního mistrovského utkání; byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvrzování soupisky, bude potrestán pokutou.

3.     V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je klub oprávněn nahlásit řídícímu orgánu soutěže změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva. Řídící orgán soutěže pak provede takovou změnu soupisky.

4.     Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor klubu na předepsaném formuláři v elektronickém informačním systému nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.

5.     Seznamy hráčů sdružených klubů předloží zodpovědný klub nejpozději 3 dny před zahájením soutěže na předepsaném tiskopise emailem.

6.     Neschválené termínové změny utkání –

-        IV.A – utkání 16. kola Lužkovice „B“ – Provodov „B“ – utkání může být sehráno nejpozději 3 hod. před ÚZM.

-        IV.A – utkání 20. kola Lužkovice „B“ – Mysločovice „B“ – utkání může být sehráno nejpozději 3 hod. před ÚZM.

7.     OPM – utkání 14. kola Dolní Lhota – Poteč se hraje v sobotu 24. 3. 2018 v 15,00 hod. na umělé trávě ve Slavičíně – Hrádku.

8.     OPM – utkání 21. kola Dolní Lhota – Návojná se hraje v neděli 13. 5. 2018 ve 13,30 hod. na hřišti v Dolní Lhotě.

9.     III.A – utkání 23. kola Jasenná – Pohořelice se hraje v sobotu 26. 5. 2018 v 10,30 hod. na hřišti v Jasenné.

10.  III.B – utkání 14. kola Štítná n/Vl. „B“ – Bratřejov se hraje v sobotu 24. 3. 2018 v 15,00 hod. na hřišti ve Štítné n/Vl.

11.  III.B – utkání 14. kola Nedašov „B“ – Slopné se hraje v neděli 25. 3. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Nedašově.

12.  IV.A – utkání 14. kola Racková – Provodov „B“ se hraje v úterý 8. 5. 2018 v 16,30 hod. na hřišti v Rackové.

13.  IV.A – utkání 14. kola Louky „B“ – Mysločovice „B“ se hraje v sobotu 24. 3. 2018 v 15,00 hod. na hřišti v Loukách.

14.  IV.A – utkání 14. kola Veselá „B“ – Komárov se hraje v sobotu 24. 3. 2018 v 15,00 hod. na hřišti ve Veselé.

15.  IV.A – utkání 23. kola Louky „B“ – Racková se hraje v sobotu 26. 5. 2018 v 17,00 hod. na hřišti v Loukách.

16.  IV.A – utkání 24. kola Lužkovice „B“ – Hvozdná se hraje v neděli 3. 6. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti v Lužkovicích.

17.  IV.A – utkání 25. kola Louky „B“ – Provodov „B“ se hraje v sobotu 9. 6. 2018 v 17,00 hod. na hřišti v Loukách. Změna schválena podmínečně z důvodu možného nařízení jednotných začátků v posledních dvou kolech.

18.  IV.B – utkání 22. kola Petrůvka – Vlachovice „B“ se hraje v neděli 20. 5. 2018 v 16,00 hod. na hřišti v Petrůvce.

19.  OPD – utkání 11. kola Nedašov – Mysločovice se hraje v neděli 1. 4. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Nedašově. Nařízení STK.

20.  OPD – utkání 11. kola Ludkovice – Jaroslavice se hraje v neděli 1. 4. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Březůvkách. Nařízení STK.

21.  OPD – utkání 11. kola Spytihněv – Veselá se hraje v neděli 1. 4. 2018 ve 13,00 hod. na hřišti ve Spytihněvi. Nařízení STK.

22.  OPŽA – utkání 11. kola Tečovice – Mladcová se hraje v neděli 8. 4. 2018 ve 13,00 hod. na hřišti v Tečovicích. Nařízení STK.

23.  OPŽA – utkání 11. kola Štípa – Mysločovice se hraje v neděli 8. 4. 2018 ve 13,30 hod. na hřišti ve Štípě. Nařízení STK.

24.  OPŽA – utkání 14. kola Mladcová – Příluky se hraje v neděli 22. 4. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Mladcové.

25.  OPŽA – utkání 15. kola Mladcová – Fryšták se hraje v sobotu 28. 4. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti v Mladcové.

26.  OPŽA – utkání 16. kola Mladcová – Mysločovice se hraje v sobotu 5. 5. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Mladcové.

27.  OPŽA – utkání 18. kola Mladcová – Tečovice se hraje v neděli 20. 5. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Mladcové.

28.  OPŽA – utkání 12. kola Mladcová – Lukov se hraje v neděli 17. 6. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Mladcové.

29.  OPŽB – Jasenná – hraje své domácí utkání v neděli 2 hod. před ÚZM na hřišti v Jasenné.

30.  OPŽB – utkání 1. kola Nedašova Lhota – Nevšová se hraje v neděli 8. 4. 2018 v 10,30 hod. na hřišti v Nedašově Lhotě. Nařízení STK.

31.  OPŽB – utkání 1. kola Pozlovice – Jasenná se hraje v neděli 8. 4. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Pozlovicích. Nařízení STK.

32.  MŽB – Kašava – hraje své domácí utkání v neděli v 10,30 hod. na umělé trávě v Držkové. ( UT v Držkové se nachází v areálu pily.)

33.  MŽB – utkání 1. kola Veselá – Vizovice se hraje v neděli 1. 4. 2018 v 10,30 hod. na hřišti ve Veselé. Nařízení STK.

34.  MŽB – utkání 10. kola Kašava – Příluky se hraje v neděli 1. 4. 2018 v 10,30 hod. na umělé trávě v Držkové. Nařízení STK.