23

Úřední zpráva OFS Zlín č. 29/17-18

 

Zpráva STK ze dne 10. 5. 2018

1.     STK upozorňuje oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání v posledních dvou kolech všech soutěží jsou schváleny podmíněně z důvodu možného nařízení jednotných začátků utkání – čl. 3.6 Rozpisu soutěží.

2.     Schválené výsledky odehraných utkání 20. kola OPM, III.A, III.B, IV.A a IV.B; 16. kola OPD a OPŽA; 15. kola OPŽB. Schválené výsledky předehrávky 22. kola OPM – Pozlovice – Mladcová; předehrávky 26. kola IV.A – Mysločovice „B“ – Veselá „B“  a dohrávky 14. kola Racková – Provodov.

3.     Neschválené termínové změny utkání –

-        IV.A – utkání 23. kola Kudlov – Jaroslavice „B“ – v neděli může být utkání sehráno nejpozději 3 hod. před ÚZM

4.     Jaroslavice – změna telefonního čísla sekretáře oddílu: Červenka Jiří – tel.: 606 052 123

5.     OPM – Rokytnice – STK upozorňuje oddíl, že trenér mužstva uvedený v Zápise o utkání musí být fyzicky přítomen na zápase.

  1. OPM – Újezd – dle bodu 14/ Sazebníku pokutového řádu se oddíl trestá pořádkovou pokutou ve výši 200,- Kč z důvodu nepotvrzení Zápisu o utkání vedoucím mužstva v zápase 20. kola Pozlovice – Újezd.

7.     IV.A – utkání 21. kola Fryšták „B“ – Provodov „B“ se hraje v neděli 13. 5. 2018 v 10,00 hod. na hřišti ve Fryštáku. Oddíl Provodov uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

8.     IV.A – utkání 23. kola Veselá „B“ – Všemina se hraje v sobotu 26. 5. 2018 v 17,00 hod. na hřišti ve Veselé. Oddíl Veselá uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

9.     IV.A – utkání 23. kola Louky „B“ – Racková se hraje v neděli 27. 5. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti v Loukách. Oddíl Louky uhradí poplatek ve výši 300,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

10.  IV.A – utkání 26. kola Všemina – Racková „B“ se hraje v sobotu 16. 6. 2018 v 17,00 hod. na hřišti ve Všemině. Oddíl Všemina uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

11.  IV.B – utkání 21. kola Dobrkovice – Petrůvka se hraje v neděli 13. 5. 2018 v 10,00 hod. na hřišti v Hřivínově Újezdě. Oddíl Dobrkovice uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

12.  OPD – utkání 17. kola Louky „B“ – Mysločovice se hraje v pátek 11. 5. 2018 v 18,00 hod. na hřišti v Mysločovicích. Oddíl Mysločovice uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

13.  OPŽA – utkání 16. kola Fryšták – Lukov se hraje ve středu 16. 5. 2018 v 16,30 hod. na hřišti ve Fryštáku. Oddíl Lukov uhradí poplatek ve výši 150,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

14.  OPŽB – utkání 18. kola Nedašova Lhota – Nedašov se hraje v sobotu 26. 5. 2018 v 16,30 hod. na hřišti v Nedašově Lhotě. Oddíl Nedašova Lhota uhradí poplatek ve výši 100,- Kč dle čl. 3.4 bod e/ Rozpisu soutěží.

 

Zpráva DK ze dne 10. 5. 2018:

1.      Nedašov – Fojtík Jaroslav - 1 SU nepodmíněně od 10. 5. 2018 - § 46/1.

2.      Drnovice – Machů Michal - 4 SU nepodmíněně od 10. 5. 2018 - § 48/1.

3.      Smolina – Barcuch Jakub - 1 SU nepodmíněně od 10. 5. 2018 - § 46/1.

4.      Vlachovice „B“ – utkání 20. kola Lutonina – Vlachovice „B“ se kontumuje 3:0 ve prospěch družstva Lutonina z důvodu nedostavení se družstva Vlachovice „B“ k mistrovskému utkání.  Oddíl Vlachovice uhradí pokutu ve výši 3.000,- Kč a paušální náhradu oddílu Lutonina ve výši 1.000,- Kč dle SPŘ bod 1/ OFS Zlín.

5.      ŽeranoviceTomis Adam - žádosti o prominutí zbytku trestu se vyhovuje, trest se mění na podmínečný do 30. 6. 2018 - § 39.

6.      Slopné – oddíl se trestá pokutou ve výši 500,- Kč z důvodu nesportovního chování fanoušků - § 66/2b.