23

Úřední zpráva OFS Zlín č. 1/18-19

 

Zpráva VV OFS Zlín ze dne  26. 7. 2018:

  1. VV OFS Zlín schválil složení odborných komisí –

-        DK – Bronislav Cibulka – předseda, Ivana Velevová, Petr Klhůfek, František Mrhálek – DK zasedá ve čtvrtek 14,30 – 15,00 hod.

-        STK – Dušan Krajčovič – předseda, Zdeněk Kučera, Miroslav Stoklásek, Milan Heryán, Plšek Karel – STK zasedá ve čtvrtek 14,30 – 15,30 hod.

-        KR – Jan Houšť – předseda, Vladimír Vitásek, Jaroslav Krajča, František Brachtl, Petr Liška – KR zasedá v úterý 16,00 – 17,00 hod.

 

Zpráva STK ze dne 26. 7. 2018

1.      Žádosti o termínové změny kluby předkládají již výhradně v Informační systému FAČR. Soupeř je povinen na žádost odpovědět a potvrdit souhlasem, případně nesouhlasem. Termín musí schválit STK !!! Oddíly jsou povinny důsledně kontrolovat provedení změn v IS i ÚZ. V případě, že se oddíly nedohodnou rozhoduje o schválení změny datum podání do systému.   

2.      Rozpis soutěží budou zveřejněn na webových stránkách OFS Zlín a zaslán e-mailovou poštou na oddíly.

3.      Seznamy hráčů sdružených klubů předloží zodpovědný klub nejpozději 3 dny před zahájením soutěže na předepsaném tiskopise e-mailem. Doporučení: klub uvede na seznam všechny teoreticky použitelné hráče.

4.      OPM – Poteč – z důvodu rekonstrukce hřiště hraje všechny utkání v podzimní části soutěžního ročníku 2018/19 na hřištích soupeřů.

5.      OPM – utkání 2. kola Slušovice „B“ – Jasenná se hraje v sobotu 11. 8. 2018 v 17,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.

6.      OPM – utkání 3. kola Mladcová „B“ – Poteč se hraje v neděli 19. 8. 2018 v 17,00 hod. na hřišti v Mladcové.

7.      OPM – utkání 5. kola Mysločovice „A“ – Slušovice „B“ se hraje v neděli 2. 9. 2018 v 16,30 hod. na hřišti ve Slušovicích. Změna pořadatelství.

8.      OPM – utkání 10. kola Slušovice „B“ – Poteč se hraje v sobotu 6. 10. 2018 v 15,00 hod. na hřišti ve Slušovicích.

9.      OPM – utkání 1. kola Slušovice „B“ – Kostelec se hraje v sobotu 3. 11. 2018 ve 14,30 hod. na hřišti ve Slušovicích.

10.   III.A – Kašava – z důvodu rekonstrukce hřiště hraje své domácí zápasy v neděli v ÚZM na hřišti v Lukově.

11.   III.A – Doubravy – hraje své domácí zápasy v neděli v ÚZM na hřišti ve Zlámanci.

12.   III.B – změna losovacích čísel. Nové přidělení – losovací číslo 6 – Nedašov „B“, losovací číslo 12 – Bohuslavice n/Vl. Soutěž byla přelosována a nové rozlosování bylo zasláno na oddíly.

13.   III.B – Drnovice – hraje své domácí zápasy v sobotu v ÚZM.

14.   III.B – utkání 2. kola Drnovice – Šanov se hraje v neděli 12. 8. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti v Drnovicích.

15.   III.B – utkání 2. kola Štítná n/Vl. „B“ – Nedašov „B“ se hraje v sobotu 11. 8. 2018 v 17,00 hod. na hřišti ve Štítné n/Vl.

16.   III.B – utkání 5. kola Dolní Lhota - Drnovice se hraje v neděli 2. 9. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti v Drnovicích. Změna pořadatelství.

17.   III.B – utkání 5. kola Nedašov „B“ – Vysoké Pole se hraje v neděli 2. 9. 2018 v 16,30 hod. na hřišti ve Vysokém Poli. Změna pořadatelství.

18.   III.B – utkání 12. kola Bratřejov – Štítná n/Vl. „B“ se hraje v sobotu 20. 10. 2018 ve 14,00 hod. na hřišti v Bratřejově.

19.   IV.A – utkání 3. kola Lhota – Hřivínův Újezd se hraje v neděli 19. 8. 2018 v 17,00 hod. na hřišti v Hřivínově Újezdě. Změna pořadatelství.

20.   IV.A – utkání 9. kola Hřivínův Újezd – Veselá „B“ se hraje v sobotu 29. 9. 2018 v 15,30 hod. na hřišti v Hřivínově Újezdě.

21.   IV.B – utkání 3. kola Lutonina – Loučka se hraje v neděli 2. 9. 2018 v 16,30 hod. na hřišti v Loučce. Změna pořadatelství.