Úřední zpráva OFS Zlín č. 33/2002

13.kolo                                               datum: 3.11.2002                    úř.začátek v 13,30 hod.

utkání                                                  rozhodčí                                              čas:      datum:

OP

1.    Louky A  -  Slušovice B               Hloušek,Vitásek,Pavelka                     13,30   2. 11.

2.    Tečovice A  -  Tlumačov              Popelák,Mrlík,Bernatík                       13,30   2. 11.

3.    Sehradice  -  Malenovice              Fusek,Kašný,Šlancarová                     13,30   3. 11.

4.    Ludkovice A  -  Návojná              Řehák,Válek,Klučka                           13,30   2. 11.

5.    Veselá  -  Březová                        Máčalík,Jirák,Šlancarová                     13,30   2. 11.

6.    Nevšová  -  Hř.Újezd A               Střelec,Bernatík,Pavelka                      13,30   3. 11.

7.    Napajedla B  -  Podk.Lhota         Bodlák,Janča,Družbík                          13,30   3. 11.

III.A

8.    Mladcová B  -  Jaroslavice           Dvořák                                               13,30   2. 11.

9.    Štípa B  -  Halenkovice                Vitásek                                               10,00   3. 11.

10.  Kašava  -  Paseky-Zlín                 Dvořák                                               13,30   3. 11.

11.  Zádveřice A  -  Pohořelice            Šarman                                               13,30   3. 11.

12.  Louky B  -  Všemina                    Toman                                                12,30   3. 11.

13.  Tečovice B  -  Lukov B                Sadil                                                   13,30   3. 11.

14.  Žlutava  -  Příluky B                     Kadlčák                                              13,30   3. 11.

III.B

15.  Drnovice A  -  Hrádek                 Konečný                                             13,30   2. 11.

16.  Val.Klobouky  -  Mirošov            Lebloch                                               13,30   3. 11.

17.  Petrůvka  -  Nedašov                   Mikeska                                              13,30   3. 11.

18.  Šanov  -  Březůvky                       Hloušek                                              13,30   3. 11.

19.  Biskupice  -  Fryšták B                 Vyoral                                                 13,30   3. 11.

20.  Ned.Lhota  -  Pozlovice               Belka                           hř.Pozlovice     13,30   3. 11.

21.  Vel.Ořechov  -  Rokytnice            Nevjelík                                              13,30   3. 11.

IV.C

22.  Rudimov  -  Vlachovice B Válek                                                              13,30   3. 11.

23.  Divnice  -  Loučka                        Vaněk                                                 13,30   3. 11.

24.  Vys.Pole  -  Dol.Lhota                 Měšťánek                                           13,30   3. 11.

25.  Smolina  -  Bohuslavice                Jungwirt                                              13,30   3. 11.

26.  Slopné  -  Lipová                         Hrbáček                                              13,30   3. 11.

27.  Poteč  -  Hor.Lhota                      Ruman                                                13,30   3. 11.

28.  Drnovice B  -  Tichov                   Barvíř                                                  13,30   3. 11.

Dohrávky odl.utkání:

III.A

10/11  Příluky B  -  Zádveřice  Veselý                                                             13,30   9. 11.

10/8    Jaroslavice  -  Paseky               Šarman                        hř.Březůvky     14,00   28. 10.

IV.B

1/29    Zádveřice B  -  Bratřejov          Veselý                                                 13,30   10. 11.

6/29    Lůžkovice B  -  Bratřejov         Vitásek                                               13,30   3. 11.

IV.C

10/25  Drnovice B  -  Slopné               Slovák                                                 14,00   28. 10.

10/29  Bohuslavice  -  Rudimov           Hrbáček                                              13,30   9. 11.

10/30  Dol.Lhota  -  Loučka                Šarman                                               13,30   10. 11.

9/32    Dol.Lhota  -  Vlachovice          Hloušek                                              15,30   25, 10.

OP dorost

1/1D   Mladcová  -  Kostelec              Vitásek                                               11,30   26. 10.

 

Pokuty za nehlášené výsledky ze dne 20. 10. 2002.

III. A – Zádveřice 100,-kč, žáci Bratřejov 50,-kč, žáci Brumov B 100,-kč

Zpráva

STK ze dne 24. 10. 2002:

 1. schválené výsledky 11. kola OP, III. A + B, IV. C a výsledky dohrávek.
 2. OP utkání 11. kola Veselá – Slušovice B, nehráno pro nezpůsobilý terén. Utkání bude sehráno dne 10. 11. 2002 ve 13.30 hodin. Nařízení STK.
 3. OP oddíl Ludkovic uhradí ve prospěch OFS Zlín 300,-kč za špatně nalajnované hřiště dle čl. 20 bod 3 Soubor předpisů ČMFS.
 4. OP utkání 13. kola Veselá – Březová bude sehráno v sobotu 2. 11. 2002 ve 13.30 hodin. Veselá uhradí ve prospěch OFS 400,-kč  dle sazebníku pokut. řádu Rozpisu soutěží OFS Zlín bod 8.
 5. III. A oddíl Kašavy se trestá pokutou 200,-kč za nedostatečnou přípravu kabiny rozhodčího a nezajištění teplé vody pro rozhodčího a hostujícího družstva dle Rozpisu soutěží - článku 4 bod 7 písmeno d, g. Dále oddíl Kašavy zajistí hráčské lavice pro náhradníky dle Rozpisu soutěží – článku 4 bod 7 písmeno b. Termín do zahájení jarní části soutěže.
 6. III. A Halenkovice Tečovice B, dohrávka 10. kola 5:1.
 7. IV. B Lůžkovice B – Bratřejov, dohrávka 6. kola nesehráno pro nezpůsobilý terén. Utkání bude sehráno dne 3. 11. 2002 ve 13.30 hodin – dohoda oddílů.
 8. IV. C utkání 11. kola Divnice – Bohuslavice se kontumuje 3:0 ve prospěch Divnice. Hosté se dostavili k utkání po čekací době. Oddíl Bohuslavic uhradí ve prospěch OFS 600,-kč dle sazebníku pokutového řádu bod 1 – Rozpis soutěží OFS Zlín.
 9. OSA Lhota u Mal. – Louky, utkání 5. kola schází zápis o utkání ( rozh. Gracla ).
 10. OSB Smolina – Horní Lhota 1:4, dohrávka 8. kola.
 11. OPD Tlumačov – všechna utkání v podzimní části soutěže se kontumují ve prospěch soupeřů 3:0. V utkání 2. kola s Mladcovou s výsledkem 13:1 a 5. kola s Návojnou s výsledkem 9:1, zůstává v platnosti výsledek dosažený na hřišti dle SŘF článek 63 bod 2. Případ předán k dořešení do DK OFS Zlín.

Zpráva DK ze dne 24. 10. 2002:

1.        Tlumačov dorost, oddíl se trestá pokutou pro OFS ve výši 2.000,-kč dle sazebníku pokutového řádu Rozpisu soutěží OFS Zlín článek 14. Jonášek Zdeněk, vedoucí družstva dorostu – zákaz výkonu všech funkcí po dobu 4. měsíců s účinnosti trestu od 1. 1. 2003. Trenér družstva Vrána Mojmír – zákaz výkonu všech funkcí po dobu 6. měsíců s účinnosti od 1. 1. 2003. Kapitán družstva Kouřil Libor – zákaz výkonu funkce kapitána po dobu 6. měsíců s účinnosti od 1. 1. 2003. Všichni tři se trestají dle PST I. článek 10 d. Dále žádáme oddíl Tlumačova o doručení RP hráče Jonáška Zdeňka ml. ( nar. 29. 10. 1982 ) na OFS ve Zlíně.

2.        Ludkovice – Holík Miroslav, 4 SU nepodmíněně, PST 7b

3.        Mladcová B – Pantlík Miroslav, 2 SU podmíněně do 24. 5. 2003, PST 1

4.        Paseky Zlín – Malenovský Karel, 2 SU podmíněně do 24. 5. 2003, PST 6a

5.        Napajedla B – Hajduk Ladislav žádost o prominutí zbytku trestu se nevyhovuje

6.        Jaroslavice žáci – Rychlík Tomáš, 4 SU nepodmíněně, PST 7b

7.        Šanov – Urbánek Radovan, 2 SU nepodmíněně, PST 5a

Zpráva KM ze dne 24. 10. 2002:

    1.     OSA chybí zápis o utkání Louky – Žeranovice, pokuta pro oddíl Louk 50,-kč

                                       Veselá – Louky, pokuta pro oddíl Veselé 50,-kč

2.          KM žádá oddíl Příluk o nahlášení náhradního termínu odloženého utkání s Tlumačovem.

3.          OSB chybí zápis o utkání Jasenná – Trnava, pokuta pro oddíl Jasenné 100,-kč

4.          OSD chybí zápis o utkání Nedašov – Vys. Pole, pokuta pro oddíl Nedašova 200,-kč.

5.           KM žádá zástupce oddílů Bylnice o nahlášení nového termínu utkání Bylnice - Val. Klobouky.

6.          Chybí zápis o utkání Nedašov – Ned. Lhota, pokuta pro Nedašov 50,-kč

7.          KM žádá zástupce oddílů Brumova o nahlášení nového termínu utkání Brumov B - Bylnice    

Zpráva KR ze dne 22.10.2002

1.          KR projednala stížnost TJ Sokol Tlumačov za účasti zástupců všech stran.     

Rozhodnutí bude zasláno poštou.                                        

UPOZORNĚNÍ: žádáme oddíly , které mají své pozemky v trvalém užívání od státu

( sepsaná Hospodářská smlouva ), ať se s převodem na své TJ/SK obrátí co nejdříve na sekretariát ul. Hradská 854 ( tel. 577210020 ). Zde jsou připraveny veškeré podkladové materiály – formuláře k vyplnění. Jedná se o schválený zákon Parlamentem ČR

č. 290/2002 sb. Všechny potřebné informace jsou ještě dosažitelné na internetových stránkách www. cstv.cz